0 0

پکیج تبلیغاتی چه کمکی به کسب و کار شما می کند ؟

معرفی برند جدید به بازار
برند سازی و هویت سازی برند
کیفیت و عملکرد برند در بازار
معرفی تاریخچه و جایگاه برند
خط و نشان برای رقبا
یافتن بازار های جدید
بهبود بازاریابی پس از فروش
جلوگیری از پیشرفت برند های تقلبی
کاهش هزینه های بازاریابی و تبلیغاتی
صرفه جوئی در هزینه های کالن تبلیغاتی
تصویر سازی نقش برند در زندگی مشتری
لوگو موشن و تایپوگرافی
لوگو موشن و تایپوگرافی
نمایش اختصاصی نام برند ، شعار تبلیغاتی برند و هویت ذاتی برند شما
پخش ویدیو
اسالید شو معرفی خدمات و محصولات
اسالید شو معرفی خدمات و محصولات
پیش نمایشی از معرفی محصولات و خدمات شما
پخش ویدیو
معرفی وب سایت و شبکه های اجتماعی
معرفی وب سایت و شبکه های اجتماعی
معرفی وب سایت و راه های ارتباطی مشتریان با مجموعه
پخش ویدیو

برای دیدن نمونه های بیشتر به صفحه اینستاگرام ما مراجعه فرمایید

با تبلیغات موثر و همیشگی در ذهن مخاطبانتان جاودانه شوید, و هوشمندانه وارد زندگی مشتریانتان شوید

هر محصول و خدمتی می تواند دنیای یک نفر را دگرگون کند ، شاید شما آن را فراهم کرده باشید

لوگو موشن و تایپوگرافی

سریعترین ابزار گرافیکی برای انتقال پیام برند به مشتریان موثرترین روش برای معرفی شخصیت برند در بازار تداعی کننده احساسات مشتریان از برند بیان کننده شعار برند و ماندگاری در ذهن مشتریان

تیزر نمایشی محصوالت و خدمات

پروموت محصولات و خدمات در یک قالب کلی و جامع
تعریف مهمترین مزیت زاتی خدمات و محصوالت به مشتریان هدف
نمایش اطالعات کلی محصوالت و خدمات به نمایش تصاویر و گفتار
تصویرسازی کلی از محصوالت در ذهن مشتری افزایش
فروش بیشتر و تثبیت جایگاه برند در بازار
یافتن مشتریان جدید و حفظ مشتریان فعلی و تبدیل آنها به مشتریان دائمی

تیزر معرفی سایت

نمایش قدرت فروش محصوالت و ارائه خدمات در تمامی بخش ها
نمایش وسعت محصوالت و خدمات شرکت و مجموعه به مشتریان
بدست آوردن اعتماد مشتریان با نمایش تاریخچه و اهداف شرکت
نمایش وجه تمایز کاال و خدمات نسبت به رقبا
نمایش راه های ارتباطی مشتریان با بخش های مختلف امور مشتریان
نمایش نحوه استفاده از خدمات و محصوالت توسط مشتریان