0 0

آموزش

فیلم های آموزشی قالب SIMIN

شما می توانید با مشاهده دقیق فیلم های بارگزاری شده محصولات و کالاها و اطلاعات خود را بارگزاری نمایید

 

فیلم های آموزشی به صورت روز آینده بارگزاری خواهد شد

توضیحات کلی در مورد قالب فروشگاهی و معرفی بخش های مختلف قالب

معرفی بخش های مختلف مدیریتی فروشگاه و اهمیت آنها

تنظیمات قالب شامل بارگزاری لوگو و اطلاعات اولیه سایت

توضیحات کلی تکمیل اطلاعات هویتی و تنظیمات اولیه صفحات و قالب

تعریف محصول ، قیمت گذاری و بارگزاری اطلاعات محصولات